En av de stora ledarutmaningarna är att få medarbetarna att, i en miljö med konstant högt inre och yttre utvecklingstryck, anpassa sig till nya förutsättningar.

I de flesta branscher hänger konkurrenskraften hos företagen på hur duktig man är på att förutse vad som ska hända och anpassa sin organisation till nya förutsättningar. Även den offentliga sektorn är ständigt i utveckling.

Det intuitiva för de flesta ledare som vill skapa anpassning till nya förutsättningar är att fokusera på resultat och prestation. Genom att förklara och diskutera vad det är som ska uppnås, och sätta mål för det nya, så förväntas medarbetarna förstå vad som behöver göras. Genom att sätt prestationsmål kan vi mäta resultat och följa upp hur det går.

Det här är dock ett för snävt synsätt. Forskningen visar att en orientering mot prestation inte ökar teamets anpassningsprocesser. Teamet blir alltså inte bättre på att ta till sig förändring genom att chefen/teamet sätter upp effektivitetsmål.

Det som behövs är en orientering mot, och fokus på, teamets lärande. Hög anpassningsförmåga har team där medlemmarna kontinuerligt utvecklar sina förmågor, som är motiverade att lära sig de förmågor som behövs för arbetet och som är villiga att investera i sig själva.

Som teamcoacher ska vi alltså hjälpa team och organisationer att skapa mål för, och följa upp på, teamets lärandeprocesser. På så sätt kommer de att bli mer flexibla, anpassningsbara och snabbare än om de bara fokuserar på prestationsmål.

Det innebär inte att vi ska avråda dem från att ha effektivitetsmål. Det ideala är att alltid arbeta med en kombination av lär- och prestationsmål.

Peter Englén

Teamcoach på BestTeam AB och ordförande i Sveriges Teamcoacher

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.