Styrelse

Här kan du läsa mer om vilka som sitter i styrelsen för Sveriges Teamcoacher. Klicka på en av oss för att läsa mer!

Peter Englén

Karin Björkén

Anders Troedsson

Mikael Brander

Jannica Walterson

Vem är Peter Englén?
Jag är en team-, organisations- och ledarskapsutvecklare med över 30 års erfarenhet av att stötta chefer att utveckla sig själva, sina ledningsgrupper och sina organisationer. Jag är certifierad Team Performance Coach av Team Coaching International och ICF-certifierad ledarskapscoach. Idag arbetar jag huvudsakligen med att utveckla chefer och nyckelteam både inom det privata näringslivet och den offentlig sektorn. Jag har ett brett internationellt intresse och är stolt farfar till Chloé och Léon.
Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?
Efter att ha jobbat i många olika roller så har jag kommit fram till att teamcoachingen är det mest effektiva sättet att utveckla organisationer. Det finns ett så enormt gap mellan hur team – både på hög och låg nivå – skulle kunna fungera och hur de faktiskt presterar. Jag skulle vilja påstå att det är här de enskilt största effektivitetsvinsterna finns att göra i svenska företag och organisationer. För mig är Sveriges Teamcoacher ett viktigt forum för att sprida kunskap om teamcoaching, kvalitetssäkra professionen och utveckla teamcoachingen tillsammans med andra professionella coacher.
Vad motiverar dig?
Jag har alltid varit engagerad i utveckling. Utveckling av samhället, näringslivet, organisationer, team och individer. Det har gjort att jag engagerat mig i många olika frågor under åren; fredsrörelsen på 80-talet, utbildnings- och forskningsfrågor på 90-talet, utvecklingen av de kreativa näringarna och etiskt företagande på 00-talet och utveckling av det kurdiska regeringskansliet i Irak och teamcoaching på 10-talet.
Vem är Karin Björkén?
Jag är en nyfiken och resultatinriktad person som älskar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål som gör världen till en bättre plats. I höstas startade jag MindTheOrg där jag jobbar som konsult och coach med team och individer för att bygga sunda och högpresterande organisationer. Utöver detta sitter jag i några bolagsstyrelser och coachar startups på inkubatorn Antler. Min bakgrund är tech och jag har jobbat i snart 15 år med agil produkt- och organisationsutveckling. Det mesta av min erfarenhet har jag fått från Spotify där jag jobbade som agil coach och i ett antal chefsroller mellan 2010 och 2019.
Vad motiverar dig?
Du vet hur man ofta är sin värsta fiende och skapar problem där det egentligen inte finns några. På samma sätt blir lätt ett företags organisation, då menar jag hur man väljer att göra saker, vilka team man skapar, vilka processer och roller man använder, kulturen, samarbeten, ledarskapet osv, företagets värsta fiende. Alla dessa saker som man faktiskt kan bestämma över och sätta upp hur man vill. Jag motiveras av att lösa alla dessa onödiga knutar och hjälpa både för företag, team och individer att övervinna hinder som står i vägen för framgång.
Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?
En växande grupp av världens teamcoacher är de agila coacherna. Jag ser en enorm potential i korsbefruktningen mellan teamcoaching och agil coaching och jag vill hjälpa till att få den att hända.
Vem är Anders Troedsson?
Jag är far till två barn som båda flyttat ut och har lyckats skapa sig bra egna liv. Ett av livsmålen som jag kommit rätt långt på. Jag utbildade mig till civilingenjör och lärde mig räkna men har använt min analytiska färdighet mest till att försöka förstå människor. Jag har en bakgrund inom industrin med chefs och ledarroller på båda sidor Atlanten. Länge var storföretag min hemvist men sedan snart femton år har jag arbetat med småföretag och startups. Jag har själv startat tre företag och sitter i styrelsen för ett bryggeri som jag sett växa från ingenting till en riktig industri med flera anställda. Sedan 2008 har jag coachat ledare och chefer och sedan 2014 har jag arbetat professionellt som teamcoach.
Vad motiverar dig?
Ända sedan jag var liten har jag sökt sällskap och varit intresserad av hur vi kan få saker att hända tillsammans. Oavsett om det handlat om att skapa harmoni i körsammanhang eller skapa resultat i skolan eller ett företag. Det har varit den gemensamma skaparkraften som fascinerat. När jag 2012 för första gången såg Teamcoaching Internationals modell för hur man kan arbeta med team föll mina erfarenheter på plats. Jag insåg att här fanns mitt kall. Världen behöver goda ledare, de skapar välmående, glädje, arbetstillfredsställelse. Mitt sätt att bidra blir att göra livet bättre för minst 10.000 människor. Det bästa sättet jag kan göra det är att skapa bra arbetsmiljö genom gott ledarskap. Där passar min roll som teamcoach som hand i handske.
Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?
Jag ser att det finns så mycket potential men också så många missförstånd omkring båda delarna av ordet teamcoach. Team används för allt från en organisatorisk enhet till fotbollslag. Förvirringen hindrar många organisationer från att utvecklas. Coaching börjar hitta sin form men är fortfarande oklart för många. Jag tror vi kan göra massor av nytta genom att bringa klarhet i vad som är vad, visa på vad som kan åstadkommas och hjälpa dem som ska handla upp denna typen av tjänster med hur de ska ställa krav för att få det resultat de behöver.
Vem är Mikael Brander?
Jag har ägnat mig åt utveckling av ledare och organisationer i över 30 år. Idag arbetar jag med fokus på utveckling av VDs arbete och förutsättningar för effektivt ledningsgruppsarbete. Bakgrund som officer och civilekonom. Jag är certifierad “Systemic Team Coach” av EMCC via Global Team Coaching Association (GTCI).  Även certifierad i “6 Conditions of Team Effectiveness Framework”, en evidensbaserad modell för effektivt ledningsgruppsarbete. Arbetar sedan 20 år tillbaka utifrån egen plattform med många intressanta partnerskap. Bl a Bioss International som har spännande forskning kring struktur, omdöme och kapacitet. Global Organisation Design Society är en annan intressant partner. Mitt signum är ” outside/in” – ”future/back”.
Vad motiverar dig?
Att få vara med och bryta vanor och gamla mönster som frigör arbetsglädje och energi. Att bistå chefer att skapa förutsättningar för individer att få använda sitt omdöme, finna arbetsglädje och få utvecklas som människa. En individ som kan få arbeta i flow mår bra och skapar bra resultat för sina intressenter. Många gånger är det strukturer, processer eller ledarskap i vägen för mänsklig utveckling. Att få bidra till att en grupp verkligen börjar arbeta tillsammans. Att tillsammans åka upp i hissen och se läget ur ett nytt perspektiv och från det finna alternativa lösningar och vägar framåt. Att tillsammans ta utgångspunkt i framtiden och intressenters behov och förväntningar på systemet. Att koppla samman delar till en helhet i en organisation där individer ges ett tydligt sammanhang att agera utifrån. Ja, som ni märker finns det ingen ände på det som motiverar mig.
Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?
Det mesta värdeadderande arbetet i företag och organisationer sker i team av olika slag. Trots detta satsas det fortfarande mest på individuell utveckling. Det har också sin plats men jag är övertygad om att det är genom utveckling av teamarbete som man kan få en enorm utväxling av resultat. Resultat i form av måluppfyllelse, men även individuell utveckling. .Många av oss konsulter arbetar med fokus på våra nuvarande kunder och att utveckla oss själva enligt våra egna preferenser. Jag tror det behövs en samlad organisation där vi kan lära vår marknad vilka möjligheter det finns med TeamCoaching. Sveriges Teamcoacher kan lära vår marknad att fråga rätt saker, ställa relevanta krav så att de kan få det de verkligen behöver för att bli fortsatt framgångsrika. Genom att agera som ett samlat system och koppla samman kompetenser kan vi uppnå så mycket mer. Precis som vi menar att de företag vi arbetar med skall göra!
Vem är Jannica Walterson?
Som person är jag nyfiken, gillar att samarbeta med andra och älskar att lära mig nya saker. Jag bor utanför Göteborg med min man och två barn. Jag arbetar med utveckling och coaching av ledare och team på Move Management. Har innan dess arbetat ca 15 år i olika chefsroller. Har ett stort intresse för utveckling av ledarskap och team och tycker det är fantastiskt roligt att få kombinera både erfarenheter och teoretisk kunskap i mitt arbete. Utbildningsmässigt började jag med en ekonomiexamen och har sedan dess byggt på med olika utbildningar inom ledarskap, förändringsledning, coaching (är diplomerad professionell coach enligt ICF) och teamcoaching (Team Coaching Internationals masterutbildning)

.

Vad motiverar dig?

Jag motiveras av att bidra till utveckling, lärande och att skapa förutsättningar för individer, team och organisationer att nå sin potential och sina mål. Därför gillar jag också coaching och teamcoaching som är riktigt bra verktyg för att uppnå detta.

Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?
Jag är väldigt intresserad av teamcoaching och tycker att det är roligt att det finns en branschorganisation som arbetar övergripande och oberoende av certifierings- och utbildningsinriktning.  Uppskattar nätverkandet, kunskapsutbytet och kunskapsspridningen som möjliggörs genom föreningen. Jag har fått med mig mycket genom medlemskapet och tycker därför att det ska bli kul att vara med och bidra i föreningen.