Styrelse

Här kan du läsa mer om vilka som sitter i styrelsen för Sveriges Teamcoacher.
Klicka på en av oss för att läsa mer!

Vem är Peter Englén?

Jag är en team-, organisations- och ledarskapsutvecklare med över 30 års erfarenhet av att stötta chefer att utveckla sig själva, sina ledningsgrupper och sina organisationer.

Jag är certifierad Team Performance Coach av Team Coaching International och ICF-certifierad ledarskapscoach.

Idag arbetar jag huvudsakligen med att utveckla chefer och nyckelteam både inom det privata näringslivet och den offentlig sektorn. Jag har ett brett internationellt intresse och är stolt farfar till Chloé och Léon.

Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?

Efter att ha jobbat i många olika roller så har jag kommit fram till att teamcoachingen är det mest effektiva sättet att utveckla organisationer. Det finns ett så enormt gap mellan hur team – både på hög och låg nivå – skulle kunna fungera och hur de faktiskt presterar. Jag skulle vilja påstå att det är här de enskilt största effektivitetsvinsterna finns att göra i svenska företag och organisationer.

För mig är Sveriges Teamcoacher ett viktigt forum för att sprida kunskap om teamcoaching, kvalitetssäkra professionen och utveckla teamcoachingen tillsammans med andra professionella coacher.

Vad motiverar dig?

Jag har alltid varit engagerad i utveckling. Utveckling av samhället, näringslivet, organisationer, team och individer. Det har gjort att jag engagerat mig i många olika frågor under åren; fredsrörelsen på 80-talet, utbildnings- och forskningsfrågor på 90-talet, utvecklingen av de kreativa näringarna och etiskt företagande på 00-talet och utveckling av det kurdiska regeringskansliet i Irak och teamcoaching på 10-talet.

Vem är Karin Björkén?

Jag är en nyfiken och resultatinriktad person som älskar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål som gör världen till en bättre plats.

I höstas startade jag MindTheOrg där jag jobbar som konsult och coach med team och individer för att bygga sunda och högpresterande organisationer. Utöver detta sitter jag i några bolagsstyrelser och coachar startups på inkubatorn Antler.

Min bakgrund är tech och jag har jobbat i snart 15 år med agil produkt- och organisationsutveckling. Det mesta av min erfarenhet har jag fått från Spotify där jag jobbade som agil coach och i ett antal chefsroller mellan 2010 och 2019.

Vad motiverar dig?

Du vet hur man ofta är sin värsta fiende och skapar problem där det egentligen inte finns några. På samma sätt blir lätt ett företags organisation, då menar jag hur man väljer att göra saker, vilka team man skapar, vilka processer och roller man använder, kulturen, samarbeten, ledarskapet osv, företagets värsta fiende. Alla dessa saker som man faktiskt kan bestämma över och sätta upp hur man vill.

Jag motiveras av att lösa alla dessa onödiga knutar och hjälpa både för företag, team och individer att övervinna hinder som står i vägen för framgång.

Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?

En växande grupp av världens teamcoacher är de agila coacherna. Jag ser en enorm potential i korsbefruktningen mellan teamcoaching och agil coaching och jag vill hjälpa till att få den att hända.

Vem är Anders Troedsson?

Jag är far till två barn som båda flyttat ut och har lyckats skapa sig bra egna liv. Ett av livsmålen som jag kommit rätt långt på. Jag utbildade mig till civilingenjör och lärde mig räkna men har använt min analytiska färdighet mest till att försöka förstå människor.

Jag har en bakgrund inom industrin med chefs och ledarroller på båda sidor Atlanten. Länge var storföretag min hemvist men sedan snart femton år har jag arbetat med småföretag och startups. Jag har själv startat tre företag och sitter i styrelsen för ett bryggeri som jag sett växa från ingenting till en riktig industri med flera anställda.

Sedan 2008 har jag coachat ledare och chefer och sedan 2014 har jag arbetat professionellt som teamcoach.

Vad motiverar dig?

Ända sedan jag var liten har jag sökt sällskap och varit intresserad av hur vi kan få saker att hända tillsammans. Oavsett om det handlat om att skapa harmoni i körsammanhang eller skapa resultat i skolan eller ett företag. Det har varit den gemensamma skaparkraften som fascinerat.

När jag 2012 för första gången såg Teamcoaching Internationals modell för hur man kan arbeta med team föll mina erfarenheter på plats. Jag insåg att här fanns mitt kall. Världen behöver goda ledare, de skapar välmående, glädje, arbetstillfredsställelse. Mitt sätt att bidra blir att göra livet bättre för minst 10.000 människor. Det bästa sättet jag kan göra det är att skapa bra arbetsmiljö genom gott ledarskap. Där passar min roll som teamcoach som hand i handske.

Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?

Jag ser att det finns så mycket potential men också så många missförstånd omkring båda delarna av ordet teamcoach. Team används för allt från en organisatorisk enhet till fotbollslag. Förvirringen hindrar många organisationer från att utvecklas. Coaching börjar hitta sin form men är fortfarande oklart för många. Jag tror vi kan göra massor av nytta genom att bringa klarhet i vad som är vad, visa på vad som kan åstadkommas och hjälpa dem som ska handla upp denna typen av tjänster med hur de ska ställa krav för att få det resultat de behöver.

Vem är Catharina Sjögren Froborg?

Ledarskaps- och teamcoach som har mer än 25 års erfarenhet från näringslivet. Både som chef i organisationer och de senaste 11 åren som chefs- och teamcoach i privat och offentlig verksamhet.

Jag är coach på högsta Master nivå (MCC coach) enligt Internationella Coach Federationen (ICF). Är även certifierad teamcoach enligt Team Coaching International (TCI).

Driver sedan 2009 CoachEffect AB med fokus på chefs- & ledarskapsutveckling både individuellt, team och ledningsgrupper. Några av bolagen jag arbetat med under många år är Volvo, TetraPak, Cybercom och Hemköpskedjan.

Bor och har även kontor i Malmö.

Vad motiverar dig?

Jag motiveras av utveckling och målfokus. De är starka drivkrafter för att växa både som person och som team.

Självutveckling, förändring, kompetens och tydligt syfte får både team och organisationer att växa.

If you focus on results you will not get change.

If you focus on change – you will get results!

Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?

För att kvalitetssäkra att teamutveckling sker professionellt och växer med den senaste kunskapen och forskningen inom området. Att det är professionella coacher som är med på resan för att utveckla team i näringslivet. Teamutveckling bidrar till motivation, effektivitet och målfokus.

Sveriges Teamcoacher blir ett viktigt organ för att samla och sprida kunskap om teamcoaching, kvalitetssäkra professionen och utveckla teamcoachingen.

Vem är Mats Oldin?

Jag är en mångsidig person som älskar att sätta mig in i komplexa sammanhang för att hjälpa människor, system och organisationer att hitta bra sätt att arbeta tillsammans.

Under de senaste 25 åren har jag arbetat inom IT-branschen i många olika roller och sammanhang. De senaste 20 åren i olika typer av agila ledar- och coachroller med fokus på att hjälpa team och individer att blir framgångsrika i sina uppdrag.

Jag är certifierad Team Performance Coach av Team Coaching International och certifierad coach genom ICF.

Sedan några år tillbaka arbetar jag som Engineering Manager på Avanza där jag hjälper team av mjukvaruutvecklare att utvecklas i sitt arbete.

Vad motiverar dig?

Sedan barnsben har jag alltid fått en kick av att ställas inför något jag inte förstår. Då kunde det vara att jag bläddrade i min morfars matematikböcker som då var helt oförståeliga. Men eftersom jag förstod att de gick att förstå med lite tid och vilja, så kunde jag inte släppa dem förrän jag listat ut vad de betydde. Det här har varit en ständig kraftkälla för mig för att ständigt lära mig nytt och med tiden ledde det mig in i världen av programmering och matematik under mina studier.

Bara dagar efter att jag avslutat min tid som industridoktorand och blivit klar med min avhandling blev det dock tomt inombords. Det kändes som om alla tekniska problem skulle gå att lösa om jag bara gav dem tillräckligt med tid. Utmaningen saknades. Under min tid där hade jag samtidigt tagit rollen som chef för en grupp av mjukvaruutvecklare. Där ställdes jag inför utmaningen att hjälpa dem som team att lyckas. Det vart en långt mer komplex utmaning än att lösa tekniska problem. Min motivation tändes på nytt! Sedan dess har jag i alla mina roller arbetat med att hjälpa människor att lyckas som team och individer.

Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?

Att vara med och starta Sveriges Teamcoacher känns otroligt roligt och meningsfullt. Det är väldigt värdefullt att få vara nära ett nätverk av människor med samma intressen där jag kan utbyta kunskap och erfarenhet om hur organisationer kan bli ännu bättre på att lyckas med sina team.

Det är ofta jag hör berättelser från organisationer som ännu inte får ut det stora värde som finns i att hjälpa medarbetare att samarbeta i team. Eller ens lyckas att skapa sammanhållning och gemensamma mål på organisationell nivå.

Inom IT-världen har vi kommit långt med att hitta bra och effektiva arbetssätt för att utveckla framgångsrika team. Min förhoppning är att jag genom mitt arbete inom Sveriges Teamcoacher kan bidra till att allt fler organisationer i Sverige även utanför IT-branschen blir ännu mer välmående och välfungerande.

Vem är Albin Clarstierna?

En drivande norrlänning som utgår från individers drivkrafter och motiv när jag arbetar med HR-processer och processutveckling genom team- och gruppcoaching. Ser individerna som den främsta byggstenen i team/grupper som ska leverera processer med hög effektivitet och kvalité. För att kunna stödja den utvecklingen utgår jag alltid utifrån individernas egna motivatorer för att utveckla struktur och kultur tillsammans, vilket har gett en tydlig positionsförflyttning hos medarbetarna i både motivation och långsiktiga positiva effekter avseende personalomsättning och sjukskrivningstal.

Under de senaste 25 åren har jag arbetat inom olika branscher som läkemedel, medtech, offentliga verksamheter m.m., i många olika roller och sammanhang. De senaste 20 åren har jag fungerat i olika typer av HR- och chefsroller.

Sedan en tid tillbaka arbetar jag som intern teamcoach på Migrationsverket och är även engagerad i flera olika frågor på myndigheten såsom t.ex. ledarutveckling till hur vi utvecklar vår myndighets kultur för att optimera vår effektivitet mot vår uppdragsgivare.


Vad motiverar dig?

Mötet med människor, att förstå, reflektera och upptäcka det som man inte visste fanns. Att få vara med och bidra i både huvudprocesser och stödprocesser för att tillsammans hitta nya sätt att implementera och utveckla för att skapa friska, effektiva och hälsosamma arbetsplatser.

Varför är du med i Sveriges Teamcoacher?

Att vara med och starta Sveriges Teamcoacher känns otroligt roligt men framförallt viktigt. Det finns tyvärr många företag och organisationer som investerar mycket pengar och tid på teorier och mätetal som saknar vetenskaplig grund och inte kommer ge organisationen den positionsförflyttning de önskar. Oftast beror det på prestigefrågor hos någon frälst individ med makt som kanske saknar den vetenskapliga ansatsen och kritiska tankesättet som krävs för att den goda tanken ska bli riktigt, riktigt bra. Jag vill därför vara med och sprida kunskap om individers drivkrafter och motiv, om hur grupper funderar men framförallt hur vi bygger riktigt högeffektiva team.