Sveriges Teamcoacher och Teamcoahingakademin höll ett gratis webinarium med John Sandahl den 18:e februari 15.00-16.30. John är Chief Coaching Officer vid Team Coaching International (TCI). Han pratade bl a om TCI:s mätinstrument TeamDiagnostic Assessment (TDA)  som används på team över hela världen. TDA mäter teamet på systemnivå och ger en bild av hur teamet presterar på de 14 faktorer som krävs för att bli ett högpresterande team. Mätinstrumentet anse ha mycket hög reliabilitet och validitet.

John delade också med sig av praktiska tips om hur man som teamcoach vässar sina verktyg och vilka kompetenser och färdigheter som krävs för att bli en bra systemisk teamcoach.

Webinariet hölls på engelska och du kan se en inspelning av webinariet här:

Vill du fördjupa dig i TCI-modellen och de fem viktigaste kärnkompetenserna för effektiv temcoaching rekommenderar vi boken ”Teams Unleashed – How to release the power and human potential of work teams, av Phillip Sandahl och Alexis Phillips, två av grundarna av TCI.
Anmäl dig till våra webinarier