Ny branschförening för alla som jobbar med teamutveckling!

Nästan alla företag och organisationer har gått, eller håller på att gå över till teambaserade organisationer. Samtidigt har forskningen om team och teamutveckling fått stor uppmärksamhet i hela världen. Att ta hjälp av professionella teamcoacher har under 2000-talet blivit en självklarhet för många företag. Teamcoachingen som profession är relativt ung, och idag kan vem som helst kalla sig teamcoach. Men branschen håller på att mogna, och som ett led i detta har föreningen ”Sveriges Teamcoacher” bildats. Det är en branschorganisation för teamcoacher och alla som arbetar med att utveckla team, antingen som coach, chef eller HR. Föreningens syfte är att sprida kunskap om vad teamcoaching är, arbeta för kvalitetssäkring, utbyta kunskaper och erfarenheter samt följa forskningsutvecklingen inom teamcoachingen globalt. Enligt föreningen så är det tre saker som kännetecknar riktig teamcoaching:
Ett systemiskt perspektiv. Coachingen fokuseras på hur gruppen/teamet fungerar tillsammans, inte på de enskilda individerna. Teamcoaching är en process, inte ett event. Utveckling av ett team tar tid och det går inte på en dag att ändra vanor och beteenden. Teamcoaching är coaching. Teamcoachen talar inte om för teamet vad som är rätt eller fel väg att gå, utan litar på att teamet inom sig har de kunskaper de behöver för att lyckas. Teamcoachen hjälper teamet att nå sin högsta potential.
Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
Använd knapparna nedan för att läsa med om Sveriges Teamcoacher: