Dr Josephine Palermo, doktor i organisationspsykologi och en fantastisk teamcoach pratar om ”Balansen mellan strukturell och relationell coaching av team”. Josephine är verksam över hela världen men har sin bas i Australien. I webinariet förklarar hon hur viktigt det är att coacha på strukturen, utan att för den skull tappa bort relationerna.

Josephines bilder som hon presenterade på webinariet kommer inom kort att finnas här.