Här hittar du länken till vårt webinarium med Annika Lantz, leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i arbets- och organisationspykologi vid Stockholms universitet Hon har under flera år lett ett internationellt forskningsprojekt om hur man på ett systematiskt och evidensbaserat sätt går till väga för att lösa vanliga problem i teamarbetet.

I September 2020 kom hon och hennes kollegor ut med boken: ”Problemen med teamarbete och hur du löser dem.”

Inspelningen börjar lite abrupt, men det som saknas är bara en kort introduktion.