Teamcoaching är en expansiv bransch, som växer i takt med att allt fler organisationer och företag går över till teambaserade organisationsstrukturer. Att få nyckelteamen att fungera har blivit en affärsstrategisk fråga av högsta vikt. Forskning, vid bl a Harvard Business School, visar att en av förutsättningarna för nyckelteam att bli riktigt effektiva är att ha tillgång till en teamcoach. 

Efterfrågan på teamcoacher är stor internationellt och David Clutterbuck och Richard Hackman, två av de mest framstående forskarna inom området, gjorde nyligen bedömningen att det kommer behövas tusentals nya teamcoacher globalt för att täcka behoven de närmaste åren.

Vi har sett att individcoaching under 2000-talet utvecklats till en tydlig profession. Det märks genom ett brett utbud av utbildningar baserade på akademisk forskning, ett etiskt regelverk, certifieringsprocedurer, erkända branschorganisationer som ICF och allmänt accepterad kunskap om vad coaching gör för nytta.

Teamcoachingen är en yngre disciplin och har inte kommit lika långt, men är på god väg. Det har publicerats mycket spännande forskning om teamcoaching och det har dykt upp en rad internationella teamcoachutbildningar bara senaste året.

Det tas också olika initiativ, både inom forskarvärlden och branschorganisationer som ICF, att definiera vad teamcoaching är och vilka färdigheter och kunskaper som krävs av en teamcoach.

I Sverige är dock kännedomen om modern teamforskning fortfarande låg, och företagen efterfrågar generellt inte insatser som ligger i linje med modern forskning och beprövad erfarenhet. Att okunskapen fortfarande är stor vad gäller teamcoaching märks tydligt vid offentliga upphandlingar. De flesta beställare har svårt att skilja på olika typer av insatser på gruppnivå; t ex gruppcoaching, teamcoaching, coaching i grupp, facilitering och utbildning. Det finns inte heller någon allmän acceptans om vad som krävs för att kalla sig teamcoach.

Därför bildade vi föreningen Sveriges teamcoacher. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och har till ändamål att informera om och utveckla svensk systemisk teamcoaching. Med systemisk teamcoaching menar vi coaching som utgår från ett systemiskt synsätt – med fokus på att coacha teamet som en del av den större organisationen, snarare än de enskilda medlemmarna i teamet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att sprida kunskap, arbeta för kvalitetssäkring, utbyta kunskaper och erfarenheter, utbilda samt följa forskningsutvecklingen inom teamcoachingen globalt.

Medlemskap kan erhållas av alla individer som stödjer föreningens syfte.

Vi hoppas på att vi blir många som engagerar oss i utvecklingen av detta spännande område. För att få kraft behöver vi bli många, därför valde vi en låg medlemsavgift, bara 350 kr/år. Föreningen blir det vi medlemmar gör den till.

Vi hoppas förstås att du vill bli medlem. Det gör du genom att gå in på www.sverigesteamcoacher.se/bli-medlem.

Mer info hittar du på www.sverigesteamcoacher.se .

Vi som har grundat föreningen och är undertecknare av detta upprop är:

Peter Englén, Ordförande, Team- och ledarskapscoach, BestTeam AB

Karin Björkén, Vice ordförande, Konsult och agil-/teamcoach, MindTheOrg

Annika Röckner, Teamcoach, vd KC Group

Mats Oldin, Utvecklingschef och intern teamcoach, Avanza

Marie Boregrim, Teamcoach, Boregrim Consulting

Albin Clarstierna, Intern teamcoach Migrationsverket

Anders Troedsson, Team- och ledarskapscoach, vd BestTeam AB

Catharina Sjögren Froborg, Ledarskaps- och teamcoach, CoachEffect AB

Håkan Kleijn, Agil coach, Scania

Staffan Åkerblom, Ledarskaps- och teamcoach Gro.nu

Malin Emilsson, Teamcoach och diplomerad förändringsledare, Master Certified Coach, Kraft & Balans

Gertrud Elisabet Bohlin, Ledarstöd och teamcoach, Team Coaching Nordic

Jimmy Janén, Team- och agil coach, oberoende konsult

Ingrid Lindelöw Berntsson, Teamcoach Master Certified Coach, vd Shifteducation AB

Anders Ivarsson, Tech Product Area Lead

Tomas Björkholm, Organisationscoach

Melanie Paige Elmquist, Teamcoach, Paige Performance and Leadership Consulting AB

Thomas Atterbom, Senior Agile Coach, Spotify

Ulrika Agerman, Ledarskapscoach uLight AB

Susanna Stensdotter, Team- och ledarskapscoach, Eson Communications AB

Kristian Bergén, Ledarutvecklare och teamcoach, Lunds universitet

Pontus Wallin, Teamcoach

Ing-Marie Bergqvist, ledarskaps- och teamcoach, Directa

Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.